Bestyrelsen

Titel Navn og adresse Kontakt
Formand og kasserer Lise Lotte Luukkanen

Søvej 20 A, Omø

4245 Omø

Tlf: 21809307

Email: luukkanen@outlook.dk

 

Bestyrelsesmedlem Eta Albihn

Søvej 14, Omø

4245 Omø

 

Tlf: 91882392

Email: albihneta@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem Lis Stuhr

Nakke Agre 11, Omø

4245 Omø

 

Tlf: 25593995

Email: lis_stuhr@mail.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem Kjeld Ottesen

Langeklinten 16, Omø

4245 Omø

 

Tlf: 29668626

Email: revvej30@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem Jonna Andersen

Omø Havnevej 59

4245 Omø

Tlf: 23211205

Email: jonnaomoe@gmail.com

 

 

 

 

Bestyrelsessuppleant Birgitte Aubeck Hansen

Bakkely

Horsekærsvej 1, Omø

4245 Omø

Tlf: 22240208

Email: birgitteaubeck@yahoo.dk

 

Revisor Svend-Erik Hansen

Søvej 34, Omø

4245 Omø

 

Tlf: 58199008

Email: sverikq8@dlgmail.dk