Om Omø Kulturdage

Om OMØ Kulturdage:

OMØ Kulturdage blev afviklet første gang i sommeren 2011. Foreningen bag OMØ Kulturdage har til formål at mobilisere det økonomiske grundlag, at arrangere og afholde det 3-dage lange arrangement af samme navn.

OMØ Kulturdage tager afsæt i øens talentmasse og øens egen-kultur, og de 3 kulturdage rummer alt fra ø-politiske og erhvervsrettede indslag, til kulturel og folkelig underholdning med det ene formål, at sætte Omø på landkortet, så der kan komme gang i turismen, øens udvikling og især bosætningen, der er et konstant og vedvarende projekt hele året.

Økonomien er baseret på de indtægter som cafesalg og entreindtægter akkumulerer, annoncesalg i programmet samt støtte fra Slagelse kommune/og evt. fonde. OMØ Kulturdage er ikke et kommercielt projekt, men er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft og lokal forankring. Dagene gennemføres udelukkende ved hjælp af frivillige, undtaget indkøbte kunstnere.

OMØ Kulturdage eksponeres i såvel lokale som regionale aviser, på Kultunaut, og ved plakater og trykte programmer der husstandsomdeles på øen og på færgen, de lokale turistkontorer, samt biblioteket i Skælskør.

Vores hjemmeside arbejder vi løbende på at forbedre, og der er oprettet en gruppe på Facebook. Ligeledes har vi gjort os bemærket med indslag i DR P4 Sjælland, Berlingskes tillæg ”Rejseliv”, flere gange været en del af TV-Øst’s direkte aftenudsendelser (senest i 2018), ligesom vi nævnes i artikler i lokale og regionale medier.

støttebillede